Focussen

Focussen vindt plaats tijdens de massages, door bewust aandacht te geven aan jouw gevoel. Je kunt er ook voor kiezen om dit als aparte sessie te boeken, zonder massage. Door middel van vraagstelling probeer ik je te stimuleren uitdrukking te geven aan dat gevoel in jou. Door met een open houding stil te staan bij je gevoel, wordt het uitgenodigd om zich meer te laten zien. Iets wat je aandacht geeft, zal groeien. Belangrijk hierbij is, dat je zonder oordeel of verwachting, luistert naar wat je lichaam jou te zeggen heeft. Je zult dan merken dat je van binnenuit, vanuit een dieper “weten” tot een oplossing komt. Wanneer je voor een lastige keuze staat, of wanneer je rondloopt met een onderbuikgevoel, iets waar je je vinger niet op kunt leggen, dan is focussen wellicht iets voor jou.