Tucht- en klachtrecht

Wanneer je als cliënt ontevreden bent over een behandeling kun je gebruikmaken van de klachtenregeling van de Holos Beroepsorganisatie. Je kunt de klacht indienen bij de klachtencommissie. Je hebt het recht om tot twee jaar na het voorval waarover je wilt klagen een klacht in te dienen. Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van Holos Beroepsorganisatie. Mailadres: netwerk@holos.nl. De secretaris zendt de brief met klacht naar de klachtencommissie. Deze commissie zal de klacht volgens de procedure, die beschreven staat in de klachtenregeling, behandelen.

Mocht ook deze klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat leiden, of zijn de gedragingen van de therapeut in ernstige mate grensoverschrijdend geweest, dan is een tuchtrechtprocedure mogelijk. Anders dan in een procedure bij de klachtencommissie kan de tuchtrechter sancties opleggen tegen de betrokken therapeut. Of in het uiterste geval besluiten tot het laten schrappen uit het register. Het onafhankelijk tuchtrecht wordt uitgevoerd in opdracht van de SRBAG.

N.b. voordat je overgaat tot indienen van een klacht is het aan te raden de klacht eerst bij mij kenbaar te maken, zodat we kunnen proberen samen tot een oplossing te komen.